Technologia gastronomiczna pojecia

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego stanowiska jest faktem, którego ważnym projektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w zasięgu systemów ochronnych i urządzeń, które brane są w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Zasada ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a dodatkowo sposoby wykazywania zgody z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Dużą pozycję w zasadzie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgód z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z informacją, że artykuł jest podobny z wartością to myśli się jego zgodność z zwykłymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych łączonych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, planowaniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z wymaganiami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez dania oraz sposoby ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne winnym istnieć właściwie skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być budowane ze znajomością wiedzy technicznej. Również części oraz podzespoły urządzeń muszą pracować bezpiecznie i zgodnie z instrukcją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno stanowić oznaczenie CE. Materiały wykorzystywane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie potrafią stanowić łatwopalne. Pomiędzy nimi a atmosferą nie mogą występować żadne reakcje, które mogłyby przyciągnąć potencjalny wybuch. Dania a sposoby ochronne nie mogą przynieść zranienia czy nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w wyniku ich dokonywania nie powstaną za duże temperatury i promieniowanie. Nie umieją powodować zagrożeń elektrycznych także nie mogą zawierać sytuacji niebezpiecznych.