Odpylanie w kopalniach

Dyrektywa ATEX bierze na planie zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które objęte są postanowieniami tegoż materiału na terenie Unii Europejskiej. Ponadto jedzie do zminimalizowania a właściwie wyeliminowania ryzyka korzystania z urządzeń bądź sposobów obronnych w branżach zagrożonych wybuchem, i które to narzędzia bądź sposoby nie są do tego przystosowane.

Dyrektywa określa podstawowe wymagania atex w kierunku bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w powierzchniach wybuchowych. Wymagania te wiążą się przede każdym do potencjalnych źródeł, które mogą stworzyć zapalenie się urządzeń w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Sprowadza się jednocześnie do organizmów ochronnych, które podczas wybuchu tworzą się samoczynnie. Znaczeniem tych sposobów ochronnych jest przede ludziom jak najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie produktów jego rozprzestrzeniania się. Wymagania atex jednocześnie kierują się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura taż stanowi na punkcie bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, jakie to szukają się w okolicach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod opiekę części i podzespoły, które nie są w wyglądzie pełnić samodzielnych funkcji. Jednak są ważne przede każdym dlatego, że wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń jak oraz sposobów obronnych. Na terenie całej Unii Europejskie do obrotu można wprowadzić tylko te produkty, które zawarte są wymaganiami Dyrektywy nowego rozwiązania, a jakie przede każdym te chcenia spełniają. Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą tylko nowych produktów, które po raz pierwszy realizowane są do zakupu. Chodzi także o te tworzone na terenie Unii Europejskiej, kiedy również te które do Grupy Europejskiej są importowane. Dyrektywa ATEX obejmuje: - wyroby nowe produkowane w UE, - wyroby „jako-nowe”, - wyroby nowe czy używane sprowadzane z poza Unii Europejskiej, - wyroby drugie oraz „jak inne” oznakowane przez osobę, jaka nie stanowi ich prawdziwym producentem.