Modul program java

Program Enova ma dużo modułów, jakie potrafią być warte w spółce czyli w biurze w wielu elementach jego grania. Moduł Kadry oraz Płace uczestniczy w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on systematycznie aktualizowany do dziś funkcjonujących w Polsce przepisów. Przedstawia go jasny i zwykły w obsłudze interfejs graficzny, jest same w szerocy zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę marki w ról ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań nowych i przeszłych. To przy jego uwag produkowane są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Gwarantuje on zarówno ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala klientom na rejestrację zdarzeń połączonych ze środkami trwałymi. Moduł winny istnieje dodatkowo za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest robienie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są połączone z obecnymi zabiegami. Książkę z modułem można rozpocząć w każdym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury pomaga w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz decydowania cenników i dodawania danych o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel daje jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo istotnym elementem istnieje wyjątkowo CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on znane o klientach, ale pozwala te obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa jest do księgowania, dokumentowania i tworzenia różnego rodzaju sprawozdań. Urządzenie wtedy w licznym stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe jest za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych i innych. W wielkim stopniu ułatwia on bycie przedsiębiorstwa na tym tłu. Enova cennik jest dobierany indywidualnie do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod uwagę do wysokość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Istnieje również możliwy kup w 3 wersjach: srebrna, jasna i platynowa.