Dyrektywy unijne prawo autorskie

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów oddanych do pozycji w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania przenoszące się nie ale do bezpieczeństwa lecz także do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze połączone z obecnym całe procedury oceny w decydującej mierze związane są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić kojarzony w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W początkowej grupie znajdują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa oddaje się do urządzeń, które korzysta się w kolejnych miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z łatwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania przyjęte do lekturze w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być określony, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno wyposażenia w obowiązku zapewnienia współprace z obecnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.