Deklaracja zgodnosci kostka brukowa

http://www.lingualab.pl/tlumaczenia/przysiegle

Deklaracja zgodności WE jest obecne pisemne oświadczenie wykonywane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego artykuł jest jednakowy z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi działać jednego lub więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu lub są własny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do zastosowania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli to konieczne (ponieważ płynie z innych przepisów) produkty te wymagają wziąć odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest prowadzona przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją wówczas rzeczywiście zwane moduły i opisuje je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, jaki potrafi ją wybrać według naszego uznania z opcji oddanych mu w informacji i interesujących danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wiązać się wyłącznie z pewnego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych towarów są to skomplikowane procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i produkty żyć są dokumentowane. Producent przychodzi na wyrobach, które stanowią deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwagę związana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności wychodzi z tego, iż przewidzianym jest, że produkt dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe oczekiwania zaś stanowi tożsamy z aktualnymi przepisami. W umów zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z prawem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w istocie sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych i sposobu oznaczania ich znakiem budowlanym): 1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX 2. Marka i adres producenta - a też gdyby stanowi wówczas wymagane, i jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela 3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana przebywa na całą odpowiedzialność producenta (lub instalatora) 4. Co jest przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego treści, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie 5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgrane z prawym prawodawstwem wspólnotowym (lista) 6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich sprowadza się deklaracja 7. W właściwych przypadkach należy zamieścić informację o osobie notyfikowanej, która wykonała interwencję i dała certyfikat 8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis. Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może uzyskać oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu wspomina o tym, że wykonywa on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Traktują one zagadnień połączonych z pomocą zdrowia oraz środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a ponadto określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, natomiast nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać przedstawiony do obrotu ani zostać złożony w branie na polem Unii Europejskiej. Deklaracja jest gromadzona przez producenta albo w przypadku kiedy potrafi on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.